Veel gestelde vragen

FAQ afspraken/wachttijden

Wanneer bel ik de huisartsenpost en wanneer ga ik naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?
De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de huisartsenpost.

Als ik overdag geen tijd heb om naar mijn huisarts te gaan, kan ik dan bij de huisartsenpost terecht?

Nee, de huisartsenpost is bedoeld voor spoedeisende gezondheidsklachten die niet kunnen wachten. Er is op de huisartsenpost te weinig capaciteit voor zaken die kunnen wachten tot de gewone openingstijden van de praktijk van uw huisarts.

Wat zijn de openingstijden van de huisartsenpost?
Op werkdagen vanaf 17.00 uur tot de volgende morgen 08.00 uur, tijdens de weekenden van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08.00 uur en op feestdagen van 08.00 uur tot de volgende dag 08.00 uur

Waarom moet ik eerst bellen?
De huisartsenpost verleent spoedeisende hulp. Om te beoordelen wat de mate van spoed is, stelt de doktersassistent u een aantal vragen over uw spoedeisende gezondheidsklachten. Pas dan kan de assistent vaststellen hoe snel en welke hulp nodig is. Bovendien kan er op deze manier een afspraak gepland worden, waardoor u niet onnodig lang hoeft te wachten als u naar de post komt.

Krijg ik de huisarts aan de lijn?
Nee. De telefoon wordt opgenomen door een speciaal opgeleide doktersassistent. De assistent geeft u een goed advies. Bovendien wordt dit advies altijd gecontroleerd door de huisarts. Ook maakt de assistent afspraken voor een bezoek aan de post of een doktersvisite bij u thuis.

Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?
In principe wel, omdat de afspraak al aan de telefoon wordt ingepland. Toch kan het voorkomen dat u (even) moet wachten omdat consulten uit kunnen lopen of omdat er heel acute hulpvragen tussendoor komen. Vooral op zaterdag is het vaak erg druk en kan de wachttijd oplopen. De doktersassistent kan meestal wel inschatten wat de wachttijd is.

Terug naar boven


FAQ Kosten

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?
Per 1 juli 2019 gelden bij Huisartsenposten Amsterdam de onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Soort consult Tarief
Consult € 148,13
Visite € 220,20
Telefonisch consult €   25,00

Wie betaalt de kosten?
U bent verplicht zelf een zorgverzekering af te sluiten. Patiënten die niet kunnen aantonen dat zij verzekerd zijn dienen direct op de huisartsenpost te betalen. Deze patiënten kunnen de kosten achteraf declareren als zij hiervoor verzekerd zijn. Dit geldt ook voor alle buitenlandse toeristen.

Kan ik op de huisartsenpost betalen?
Ja, u kunt de kosten van een bezoek aan de huisartsenpost betalen via de pinautomaat.
Ik heb alleen maar met de doktersassistent gesproken en toch ontvang ik een rekening. Hoe zit dat?
De doktersassistent handelt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende huisarts. Al haar adviezen worden door de arts gecontroleerd en beoordeeld. Van iedere hulpvraag wordt een registratie voor het medisch dossier van de eigen huisarts gemaakt. Als we spreken over een telefonisch consult is het niet noodzakelijk dat er contact is geweest tussen een patiënt en de huisarts op de huisartsenpost.

Ik ontvang een rekening van Famed. Hoe zit dat?
Famed is een factoring maatschappij die voor Huisartsenposten Amsterdam de facturatie verzorgt. Dus kortom: famed verstuurt de rekeningen en verzorgt de administratieve afhandeling.

Ik ben verzekerd, maar heb toch een rekening ontvangen. Hoe kan dit?
Dan zijn waarschijnlijk niet al uw (verzekerings)gegevens correct. Neem dan zo snel mogelijk contact op met Famed (www.famed.nl), om uw juiste gegevens door te geven.

Wie bepaalt hoe hoog de rekening is die ik krijg voor het gebruik van de huisartsenpost?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een landelijk orgaan dat de tarieven vaststelt voor instellingen in de gezondheidszorg. Ieder jaar bekijkt de NZa welke tarieven Huisartsenposten Amsterdam mag hanteren. De tarieven kunnen verschillen per huisartsenpost.
Ik ben het niet eens met de hoogte van de rekening?
Aan de hoogte van de rekening kan de huisartsenpost niets veranderen. Deze wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Terug naar boven

FAQ spoed-vervoer

Hoe snel kan de huisarts bij mij zijn?
Op alle huisartsenposten staan visiteauto’s paraat. Indien het medisch noodzakelijk is, kan de huisarts binnen een kwartier bij u zijn. De auto’s mogen dan met blauw zwaailicht rijden. Visites bij patiënten die minder urgent zijn, kunnen langer wachten.

Is de huisarts uitgerust voor Spoedhulp?
De auto van de huisartsenpost is uitgerust voor het verlenen van spoedhulp en beschikt over allerlei medische apparatuur hiervoor, zoals een beademingsapparaat en een defibrillator. Indien nodig kan assistentie worden gevraagd van de ambulancedienst.

Ik heb geen vervoer naar de huisartsenpost. Kan de huisarts naar mij toe komen?

Nee, het hebben van geen vervoer is geen reden voor de huisarts om een huisbezoek af te leggen. U dient zelf voor vervoer te zorgen.

Terug naar boven

FAQ Medische gegevens

Hoe wordt er omgegaan met mijn medische gegevens?
Klik hier voor een uitgebreid antwoord.

Zijn mijn medische gegevens beschikbaar op de huisartsenpost?
In onze regio sluiten huisartsen en apothekers zich aan bij het LSP (Landelijk SchakelPunt) en de Whitebox. Met deze computersystemen kunnen huisartsen en assistenten op de huisartsenpost op een veilige manier een samenvatting van uw medische gegevens opvragen.
Vanaf 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u hen daar vooraf toestemming voor geeft. Andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.
Via de website ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming geven. U kunt uw gegevens invullen en versturen met DigiD per sms. U kunt ook het formulier printen en aan uw zorgverlener geven.

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd als ik contact heb gehad met de huisartsenpost?
Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost. Tenzij er een verkeerde huisarts staat vermeld.

Neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op en mag dit?
Ja. Alle telefoongesprekken worden automatisch opgenomen en gedurende vijf jaar opgeslagen. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de huisartsenpost de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de assistent of huisarts wordt verbroken.
Aan dit opnemen is zowel wettelijk als intern bij Huisartsenposten Amsterdam een aantal strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.(link naar www.cbpweb.nl) Binnen Huisartsenposten Amsterdam gelden strenge regels voor het terugluisteren van gesprekken.

Waarom worden de telefoongesprekken opgenomen?
Er worden geluidsopnamen van de telefoongesprekken gemaakt
• om in geval van een klacht naderhand na te gaan hoe een telefoon¬gesprek is verlopen;
• om de kwaliteit van de telefoongesprekken door doktersassistenten te toetsen en desgewenst te verbeteren door middel van scholing en training.

Terug naar boven

FAQ Medicijnen

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik een herhaalrecept via de huisartsenpost regelen?
Normaal gesproken regelen patiënten herhalingsrecepten met hun eigen huisarts. Alleen in dringende gevallen bestaat de mogelijkheid dat de dienstdoende huisarts een herhalingsrecept voorschrijft. De arts schrijft dan zoveel medicijnen op het recept voor als nodig is tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Houdt u er rekening mee dat de apotheek buiten kantoortijden extra kosten in rekening brengt. Deze kosten kunnen oplopen tot 40 euro en zijn voor uw eigen rekening.

Is er een apotheek bij de huisartsenpost?
Elke regio heeft zijn eigen dienstapotheek. In een aantal regio’s zit de dienstapotheek bij de huisartsenpost. Hieronder volgt een overzicht:
Huisartsenpost Noord – Dienstapotheek in BovenIJ Ziekenhuis
Huisartsenpost West – Dienstapotheek in Lucas Andreas Ziekenhuis
Huisartsenpost Zuidoost – Dienstapotheek in AMC
Huisartsenpost CentrumOost – Poli-apotheek OLVG Oost (Oosterpark 9)
Huisartsenpost Zuid – Dienstapotheek Zuid in VUmc

Vanaf 23.00 uur tot 08.00 uur is alleen de dienstapotheek in OLVG West geopend. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook medicijnen thuis bezorgd worden. Voor meer informatie over de Amsterdamse apotheken en hun openingstijden kijk op FBA.

Terug naar boven

 

Mededelingen

Vacature kwaliteitsfunctionaris

12 juli 2019

Wij hebben een vacature voor een kwaliteitsfunctionaris (24-28 uur). ...
Lees meer...

Eikenprocessierups

08 juli 2019

De spoedpost krijgt momenteel heel veel telefoontjes met vragen ...
Lees meer...

Vacature directiesecretaresse en manager service bureau

05 juli 2019

Huisartsenposten Amsterdam is op zoek naar een financieel administratief ...
Lees meer...

Huisartsenposten Amsterdam is op zoek naar triagisten, doktersassistenten, verpleegkundigen & praktijkondersteuners

21 juni 2019

Huisartsenposten Amsterdam is altijd op zoek naar triagisten, doktersassistenten, ...
Lees meer...

Copyright © 2019 Huisartsenposten Amsterdam