Mededelingen

Huisartsenposten Amsterdam onder verscherpt toezicht

22 augustus 2018

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt Huisartsenposten Amsterdam (HpA) voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht. HpA heeft als kerntaak het bieden van goede, proportionele en veilige zorg.

Als Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven we de conclusies van de Inspectie dat de prestaties beter moeten dan nu het geval is. Het gaat dan met name om wachttijden, werkdruk, nieuwe manieren van werken en cultuur. We nemen hiervoor onze verantwoordelijkheid. Vorige week is met de aanstelling van interim bestuurder Gerben Welling het in gang gezette verbetertraject versneld. Verder wordt ons plan van aanpak aangescherpt op basis van een meer diepgaande analyse van de oorzaken.

In haar rapport gaat de Inspectie voorbij aan de krappe arbeidsmarkt met name voor triagisten. Dat zien we als een belangrijk gegeven. Immers, het kunnen beschikken over voldoende, goed opgeleide medewerkers is noodzakelijk voor HpA om goede zorg te kunnen leveren. Mede daarom merken wij op dat de door de Inspectie gestelde termijn van drie maanden voor het realiseren van de noodzakelijke verbeteringen kort is. Vanzelfsprekend zullen we alles wat in ons vermogen ligt, doen om die verbeteringen zo snel mogelijk én geborgd door te voeren.

 

Mededelingen

Vacature medewerker opleidingen

17 april 2019

Huisartsenposten Amsterdam is op zoek naar een medewerker opleidingen ...
Lees meer...

Verpleegkundig specialist gezocht

09 april 2019

WIj zijn op zoek naar een verpleegkundig specialist voor ...
Lees meer...

HpA zoekt een nieuwe bestuurder

05 april 2019

Voor de volledige vacaturetekst kijk hier.
Lees meer...

Copyright © 2019 Huisartsenposten Amsterdam