Mededelingen

Verscherpt toezicht Huisartsenposten Amsterdam opgeheven

17 december 2018

Huisartsenposten Amsterdam (HpA) staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Huisartsenposten Amsterdam heeft de afgelopen maanden alles in het werk gesteld om de door de Inspectie geconstateerde tekortkomingen weg te werken.

Het verscherpt toezicht werd op 18 augustus 2018 door de inspectie voor drie maanden ingesteld. De inspectie had op dat moment onvoldoende vertrouwen dat HpA op korte termijn de geconstateerde risico’s voor de patiënten weg kon nemen.

De Inspectie concludeert dat HpA inmiddels voldaan heeft aan alle doelstellingen die in dit kader gevraagd werden. Daarmee is het vertrouwen hersteld dat HpA in staat is om de geconstateerde risico’s voor de patiënten te beheersen en op termijn te reduceren.

HpA zet hiermee een belangrijke stap om als solide partner in Amsterdam spoedzorg te blijven bieden aan hen die dat nodig hebben. Huisartsen, triagisten en kantoormedewerkers spannen zich in om de zorg verder te optimaliseren.

Het in gang gezette verbeterplan heeft geleid tot concrete verbeteringen. Het is een eerste grote stap. Desondanks zijn er ook in 2019 nog veel maatregelen te nemen, waaronder uitbreiding van de formatie van triagisten. In 2019 worden met de zorgverzekeraars nadere afspraken gemaakt over de noodzakelijke middelen om de toenemende vraag aan acute zorg op te vangen. 

 

Mededelingen

Huisartsenposten Amsterdam is op zoek naar triagisten, doktersassistenten, verpleegkundigen & praktijkondersteuners

21 juni 2019

Huisartsenposten Amsterdam is altijd op zoek naar triagisten, doktersassistenten, ...
Lees meer...

Thuisarts.nl

21 juni 2019

Thuisarts.nl, samengesteld door huisartsen, geeft betrouwbare informatie over gezondheid ...
Lees meer...

Copyright © 2019 Huisartsenposten Amsterdam