Languages

 

 1. Polski
 2. العربية
 3. Deutsch
 4.  

ENGLISH

Appendix 1: (extensive information handling medical data)

The General Practice Center and your personal data

In order to be able to serve you well, assistants and general practitioners of the General Practice Center register your personal data.  In addition to your name, address, the name of your family doctor and insurance it also concerns medical data. It goes without saying that this data will be  protected properly and will not accessible to everyone.

In order to protect your privacy the Huisartsenposten Amsterdam has drawn up rules. Herebelow we provide you with information about the legal requirements concerning privacy and we explain in  brief how we deal with your personal data.

Medical professional confidentiality

According to the Law on the Medical Treatment Agreement (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) every General Practitioner and his or her staff shall observe  professional confidentiality.   Medical doctors must handle information, which comes to their attention while practising their profession, confidentially. This means they can only share this information with other doctors and medical workers by whom you who are treated at that moment.  In all other cases the doctor must ask you permission to pass on information from your medical file.

Law on the protection of personal data

The law on the protection of personal data imposes liabilities on institutions and gives you rights, being the person concerned.  Thus institutions may only collect information for the purpose you provide the data for.  You can have access to the information you provide at all times and if necessary correct it or have it destroyed.   Furthermore the institutions will have reported their  processing of personal data to the Board for the Protection of Personal Data (College Bescherming Persoonsgegevens CBP).

Which personal data do General Practice Centers register?

Huisartsenposten Amsterdam have determined which data they need for a correct service to be

rendered to you as a patient.  Personal data do not only consist of written information, but also

of telephone conversations between you and the doctorsassistent or General Practitioner. This processing of personal data is recorded by Huisartsenposten Amsterdam at the Board for the Protection of Personal Data (College Bescherming Persoonsgegevens CBP).  You can view these records on internet (www.cbpweb.nl)

Why are these data recorded?

Your personal data are recorded in the medical administration :

 • in order to establish what your medical problems are, how best they can be treated and by whom;; In case of future contact, this data shall be looked into for consultation;
 • to inform your own family doctor about your contact with the General Practice Center
 • in case of emergencies, information shall be relayed to the ambulance service in order to take prompt and effective action
 • in order to send your health insurance or yourself an invoice for services rendered.. 

Audio recordings of the telephone conversations are made

 • in case of a complaint afterwards to find out how the telephone conversation  went
 • in order to test the quality of the telephone conversations made by doktorsassistenten and if necessary to improve it by means of education and training

At some posts video cameras are placed :

 • in order to guarantee the safety of patients and personnel
 • in order to keep an eye on the health condition of patients, for example in the waiting room

Cameras are only placed near the entrance, in the corridors and the waiting room.

Who has access to your personal data?

Basically only General Practitioners and doktorsassistenten who are involved with your health

care can look into your data. The systems in which these data are kept (computer files, sound recordings) are secured by passwords and codes. Only in clearly defined cases other employees have access to a part of your data. Thus the coordinator patient safety and complaint mediation can inspect your medical file after having received your approval to mediate concerning a complaint. Or that the coordinator can relisten to the telephone conversation in case of lack of clarity and complaints.

Your rights as a patient

As a patient you have certain rights

 • access to your file

Upon request you can receive a copy of your medical file. You must submit a written request and enclose a copy of your identity card.

You can also authorize someone else or an institution to retrieve your file. Only when the written authorization is signed by you personally, will the General Practice Center give your data to others.

 • Right to improve, remove and shield data

When your file contains data which you prefer to have altered or removed, you can submit a written request together with a copy of your identity card in order to alter or remove (parts of) your file. The General Practitioner who treated you will comply with your request unless there are urgent reasons not to do so.  Your own family doctor will be informed about this.  You can submit your request with the Coordinator Patient Safety.

Finally

If you have any questions, please contact Huisartsenposten Amsterdam

Huisartsenposten Amsterdam
t.a.v. Coördinator patientveiligheid en klachtbemiddeling.
Postbus 206
1000 AE Amsterdam
T 020 344 53 82

 

POLSKI

Załącznik 1 (szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych medycznych)

Przychodnia dyżurna a dane osobowe

W celu sprawnej obsługi pacjentów asystenci i lekarze rodzinni z przychodni dyżurnej zbierają ich dane osobowe. Oprócz imienia i nazwiska, adresu, nazwiska lekarza rodzinnego i danych ubezpieczeniowych obejmuje to również informacje medyczne. Oczywiście dane te są dobrze chronione i nie są dostępne dla każdego.

Sieć przychodni dyżurnych Huisartsenposten Amsterdam wprowadziła zasady gwarantujące ochronę prywatności pacjentów. Poniżej zamieszczamy informacje na temat wymagań prawnych w zakresie ochrony prywatności i wyjaśniamy pokrótce, jak obchodzimy się z danymi osobowymi pacjentów.

Tajemnica lekarska

Zgodnie z holenderską Ustawą o świadczeniu usług zdrowotnych każdego lekarza i wszystkich jego pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa. Lekarze są obowiązani traktować w sposób poufny wszystkie informacje, w których posiadanie weszli podczas wykonywania zawodu. Oznacza to, że mogą oni wymieniać te informacje tylko z innymi lekarzami i pracownikami służby zdrowia, u których dany pacjent aktualnie się leczy. We wszystkich innych przypadkach lekarz musi poprosić pacjenta o zgodę na przekazanie informacji objętych dokumentacją medyczną.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na urzędy i instytucje różne obowiązki i daje określone prawa osobie, której dane dotyczą. Urzędy i instytucje mogą zbierać dane jedynie do celu, do którego ich udzielono. Udzielone dane można w każdej chwili sprawdzić i w razie potrzeby skorygować lub polecić ich zniszczenie. Ponadto urzędy i instytucje muszą zgłosić fakt przetwarzania danych osobowych Kolegium ds. Ochrony Danych Osobowych (CBP).

Jakie dane osobowe zbierają przychodnie dyżurne?

Sieć przychodni dyżurnych Huisartsenposten Amsterdam określiła, jakich danych potrzebuje w celu sprawnej obsługi pacjentów. W przypadku danych osobowych chodzi nie tylko o informacje odnotowywane na piśmie, ale również o rozmowy telefoniczne między asystentem lekarza lub dyżurnym lekarzem rodzinnym a pacjentem. Przetwarzanie danych osobowych zostało przez przychodnie Huisartsenposten Amsterdam zgłoszone Kolegium ds. Ochrony Danych Osobowych. Treść tego zgłoszenia można sprawdzić przez Internet (www.cbpweb.nl).

W jakim celu zbierane są dane osobowe?

Dane osobowe są odnotowywane w dokumentacji medycznej:

 w celu ustalenia, co Ci dolega i jaki sposób leczenia i przez kogo jest najwłaściwszy; do tych informacji można sięgnąć w razie późniejszych kontaktów;

 w celu poinformowania Twojego lekarza rodzinnego o kontakcie z przychodnią dyżurną;

 w nagłych wypadkach dane przekazywane są także pogotowiu ratunkowemu, aby umożliwić szybką i skuteczną akcję ratunkową;

 w celu wystawienia ubezpieczalni lub pacjentowi rachunku za świadczone usługi.

 

Nagrania rozmów telefonicznych są wykonane:

 w celu późniejszego ustalenia przebiegu rozmowy w przypadku skarg i zażaleń;

 w celu oceny jakości rozmów telefonicznych prowadzonych przez asystentów lekarzy i w razie potrzeby poprawienia jej przez dokształcanie i szkolenia.

W niektórych przychodniach są zainstalowane kamery:

 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu;

 w celu monitorowania stanu zdrowia pacjentów, np. w poczekalni.

Kamery znajdują się tylko przy wejściu, na korytarzach i w poczekalni.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Zasadniczo wgląd w dane mają tylko dyżurni lekarze rodzinni i asystenci lekarzy świadczący opiekę zdrowotną na rzecz danego pacjenta. Systemy, w których dane te są przechowywane (pliki komputerowe, nagrania dźwiękowe), są chronione hasłami i kodami. Tylko w ściśle określonych przypadkach inni pracownicy mają dostęp do części danych. Przykładowo koordynator ds. bezpieczeństwa pacjenta oraz skarg i zażaleń może zapoznać się z dokumentacją medyczną, po uzyskaniu Twojej zgody na pośredniczenie w sprawie skargi. W przypadku niejasności i skarg może on także odsłuchać nagranie rozmowy telefonicznej.

Twoje prawa jako pacjenta

Jako pacjent masz określone prawa:

 dostęp do swoich danych

Na życzenie możesz otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej. Należy w tym celu złożyć wniosek na piśmie i przesłać kopię dowodu tożsamości.

Można również upoważnić inną osobę lub instytucję do pobrania dokumentacji. Przychodnia dyżurna wyda Twoje dane innym osobom tylko po otrzymaniu Twojego własnoręcznie podpisanego upoważnienia na piśmie.

 prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych

Jeżeli Twoja dokumentacja zawiera informacje, które Twoim zdaniem powinny zostać zmienione lub usunięte, możesz złożyć - dołączając kopię dowodu tożsamości - pisemny wniosek o zmianę lub usunięcie (części) dokumentacji. Dyżurny lekarz rodzinny, z którym miałeś kontakt, uhonoruje ten wniosek, chyba że istnieją ważne powody, aby tego nie robić. Powiadomimy też Twojego lekarza rodzinnego.

Wniosek można złożyć do koordynatora ds. bezpieczeństwa pacjenta.

Na zakończenie

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z siecią przychodni Huisartsenposten Amsterdam:

Huisartsenposten Amsterdam
t.a.v. Coördinator patiëntveiligheid en klachtbemiddeling.
Postbus 206
1000 AE Amsterdam
Tel. 020 344 53 82

 

العربية

 

الملحــق  رقم 1  (  معلومات  موسعة  حول  التعامل  مع   المعلومات  الطبية )

 

مركز  اطباء  الأسرة  وبياناتك  الشخصية   

لأجل  تقديم  خدمة  جيدة  لك ،  تسجّل  مساعدات  الأطباء  وألأطباء  في مركز  اطباء  الأسرة 

بياناتك   الشخصية . علاوة  على  اسمك  والعنوان  واسم  طبيب  ألأسرة  خاصتك  والتأمين 

الصحي  يتعلق  ألأمر أيضا  بالمعلومات  الطبية  .  طبعا  من  البديهي  ان  تتم  حماية  المعلومات 

الطبية  جيدا  وبأن  لا  تكون  هذه  المعلومات  سهلة  الوصول  الى  كل  شخص .

 

لأجل  حماية  سرّيتك  وضعت  مراكز Huisartsenposten Amsterdam  بعض  ألأنظمة .

فيما  يلي  نقدم  لك  معلومات  حول   المتطلبات  ألأساسية  القانونية  فيما  يخص  سرّيتك  ونشرح  

لك  باختصار  عن  كيفية  تعاملنا  مع  بياناتك  الشخصية  .

 

ســرّية  المهنة  الطبية

عملا  بموجب  القانون  بخصوص  اتفاقية  المعالجة  الطبية  يجب  ان  يمارس  كل  طبيب 

وموظفيه  سرّ المهنة  الطبيّة  .  ويتعين  على  الأطباء  الذين  يتلقون  معلومات  اثناء  ممارستهم 

مهنتهم  أن  يعاملوا  تلك  المعلومات  بغاية  السرية .  وهذا  يعنى  انه  يسمح   لهم  فقط  بتبادل   

تلك  المعلومات  مع  ألأطباء  ألآخرين  والمساعدين الطبيين  الذين  كنت  انت  تتعالج  من قبلهم 

في  تلك  اللحظة . أمّـا  في  كل  الحالات  الأخرى  ،  يتعين  على  الطبيب  بأن  يطلب  موافقتك 

قبل  أن  يعطي  معلومات  من  ملفّك   الطبيّ  الى  جهة  أخرى  . 

 

قانون  حماية  البيانات  الشخصية

يفرض  قانون  حماية  البيانات  الشخصية  على  كل  المؤسسات  الطبية  التزامات ويعطيك  أنت

عددا  من  الحقوق  كونك  صاحب  العلاقة  .  وهكذا  يسمح  للمؤسسات  جمع  المعلومات  فقط 

للغاية  التي  لأجلها  زوّدت  انت  المعلومات  لهم  .  بالنسبة للمعلومات  التي  تزودها  انت 

يسمح  لك  في  كل  ألأوقات  الأطلاع  عليها  وعند  الحاجة  تصحيحها  أيضا  أو طلب  اتلافها  . 

وبالاضافة  الى  ذلك  بعد  قيام المؤسسات  بتسجيل  البيانات  الشخصية  يقومون بأعلام هيئة 

حماية  البيانات  الشخصية  (CBP)  عن  القيام  بها  . 

 

ما  هي  البيانات  الشخصية  التي  تقوم  مراكز  اطباء  ألأسرة  بتسجيلها ؟

قررت  مراكز  أطباء  ألأسرة  أمستردام  (Huisartsenposten Amsterdam)   ما  هي 

المعلومات  التي  يحتاجونها  لأجل  اسداء  خدمة  جيدة  لك  كونك  المريض  .  لا  يقصد 

بالبيانات  الشخصية  فقط  المعلومات  التي  يتم  تدوينها  كتابة  ،  بل  تشمل  ايضا  على

المكالمات  التلفونية  بين  مساعدة  الدكتور  أو  الدكتور  وبينك .  ويتم  اخبار  هيئة  حماية 

البيانات  الشخصية  (CBP)  عن  البيانات  الشخصية  بعد  أن  تكون  مراكز  أطباء  ألأسرة 

أمستردام  (Huisartsenposten Amsterdam)  قد  قامت  بتسجيلها.  يمكن  لك  أن 

تطلع  على  هذه  التسجيلات  على  ألأنترنت  بواسطة  الموقع.  www.cbpweb.nl   

 

لماذا  يتم  تسجيل  هذه  البيانات ؟ 

يتم  تسجيل  بياناتك  الشخصية  لدى  الادارة  الطبية  :

 • لأجل  معرفة  أسباب  مشاكلك  الطبية ، وكيف  معالجتها ومن  من ألأحسن أن يعالجها ؛ 

وعندما  يحصل  اتصال  معنا فيما بعد   سوف  نراجع هذه  المعلومات  ؛

 • لأجل  اعلام  طبيب  الأسرة  خاصتك  عن  اتصالك  مع  مركز  أطباء  ألأسرة ؛

 

 • في  الحالات  ألأضطرارية  تعطى  هذه  المعلومات  الى  خدمة  سيارات  الأسعاف  لأجل 

اتخاذ  اجراء  سريع  وفعّـال ؛

 • لأجل  ارسال  الفاتورة  امّـا  الى  تأمينك  الصحي  او  اليك  بخصوص  الخدمات  التي  تمّ

تقديمها  لك  .

كما  يتم  تسجيل  أشاريط  فيديو  من  المكالمات  التلفونية  التي  جرت ؛

 • لكي  نتأكـد  كيف  جرت  المحادثة  التلفونية  اذا  تم ّ تقد يم  شكوى  بخصوصها  فيما  بعد ؛
 • لأجل  اختبار  جودة  المكالمات  التلفونية  من  قبل  ألـ (doktorsassistenten) وعند  اللزوم
 • تحسينها  عن  طريق  التمدرس  والتدريب  ؛

     توجد في  بعض  مراكز  أطباء  الأسرة  كاميرات :

 • لأجل  الحفاظ  على  سلامة  المرضاء  والمستخدمين ؛
 • لأجل  مراقبة  الأحوال  الصحية  للمرضاء  ،  مثلا  في  غرفة  ألأنتظار  .

تكون  الكاميرات  موجودة  على  وجه  الحصر   بالقرب  من  المدخل  وفي  الممرات  وفي

غرفة  ألأنتظار .

 

من  يتمكن  من  الوصول  الى  بياناتك  الشخصية  ؟

مبدئيا  فقط  ألأطباء  ومساعدات  ألأطباء  (doktersassistenten) المنهمكون  بتأدية  العناية 

الصحية  لك  يمكن  لهم  الأطلأع  على  بياناتك  .  والأنظمة  التي  يتم  تسجيل هذه  البيانات 

بها  ( ملفات  الكمبيوتر  والتسجيلات  الصوتية )  تكون  محكمة  بكلمات  السرّ والرموز . فقط 

في  حالات  تم  وصفها  بوضوح  يسمح  للمستخدمين  ألآخرين  الأطلاع  على  جزء  من 

بياناتك  .  وهكذا  يمكن  لمنسّق  سلامة  المرضى  ومنسّـق التواسـّط  لحـلّ  الشكاوي  ان يطلعوا 

على  ملفك  الطبي  بعد  الحصول  على  موافقتك  لأجل  التواســّط  .  أو  في  حال  عدم  الوضوح 

والشكاوى   يمكن  لهم  اعادة  الأستماع  الى  المكالمة  التلفونية  .

 

حقوقك  كمريض 

كونك  مريض   عندك  عددا  من  الحقوق :

 • الأطلاع  على  ملفك

بناء  على  الطلب  يمكن  لك  استلام  نسخة  من  ملفك  الطبي .  يتعين  عليك  تقديم  طلبا  كتابيا 

وترسل  معه  نسخة  من  بطاقتك  الشخصية  .

ويمكن  لك  أيضا  أن  تخوّل  شخصا  آخرا  أو  مؤسسة  لأجل  استرجاع  ملفك .  فقط  عن  طريق 

تقديم  تخويل  كتابي  موقـّع  من  قبلك  شخصيا  يعطي  مركز  أطباء  ألأسرة  ملفك  الشخصي  الى 

ألآخرين  ؛

 • حق  التحسين  والأبعاد  وتظليل  المعلومات 

ان  وجدت  معلومات  في  ملفك  التي  انت  تفضل  أن  تغيّرها  أو  أن  تزيلها ،  يمكنك  أن  تقدم 

طلبا  كتابيا  وبطيه  نسخة  من  بطاقة  تعريفك  لأجل  تعديل  أو  ازالة  ( جزءا من)  ملفك  .  سوف 

يوافق  الطبيب  الذي  عالجك  على  طلبك ،  ما  لم  تكون  هناك  أسباب  ملحّـة  بأن لا  يقوم بذلك  . 

وسوف  يتم  اخبار  طبيب  ألأسرة  خاصتك  عن  هذا  الأمر .  يمكنك  تقديم  الطلب  الى  منســق 

سلامة  المرضى  .

 

وأخيرا ،  ان  كانت  عندك  أية  أسئلة  ،  يرجى  ألأتصال  بمراكز  أطباء الأسرة  في  أمستردام :

 

 

DEUTSCH

Anlage 1 (ausführliche Informationen zum Datenschutz von Krankenakten)

 

Der ärztliche Notdienst und Ihre persönlichen Daten

Zur Gewährleistung guter Dienstleistung, nehmen der/die Arzthelfer(in) und der/die Arzt/Ärztin vom ärztlichen Notdienst Ihre Personalien auf. Außer um Ihren Namen, Ihre Adresse, Namen und Adresse Ihres Hausarztes und Ihrer Krankenversicherung, geht es dabei auch um Ihre Krankenakte. Selbstverständlich werden diese Daten gut geschützt und sind nicht frei zugänglich.

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre hat Huisartsenposten Amsterdam Regeln erstellt. Hier unten bekommen Sie Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften in Sachen Datenschutz und wir erklären Ihnen kurz, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen.

Ärztliche Schweigepflicht

Laut dem niederländischen Gesetz zu ärztlichen Behandlungsvereinbarungen, unterliegt jeder Arzt und seine Mitarbeiter der ärztlichen Schweigepflicht. Ärzte müssen Informationen, die sie während ihrer Berufsausübung erfahren, vertraulich behandeln, was bedeutet, dass sie diese Informationen nur mit den anderen Ärzten und Gesundheitshelfern austauschen dürfen, bei denen Sie in dem Moment in Behandlung sind. In allen anderen Fällen muss der Arzt Sie um Ihre Erlaubnis bitten, Informationen aus Ihrer Krankenakte weitergeben zu dürfen.

Niederländische Datenschutzbestimmungen

Das niederländische Gesetz zu Datenschutzbestimmungen erlegt Einrichtungen Verpflichtungen auf und verleiht Ihnen als Betroffene(r) einige Rechte. Daher dürfen Einrichtungen nur die Daten sammeln, die zu dem Zweck, zu dem Sie sie mitteilen, dienen. Die Daten, die Sie mitteilen, dürfen Sie jederzeit einsehen und wenn nötig korrigieren oder löschen lassen. Ferner melden Einrichtungen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten beim niederländischen 'College Bescherming Persoonsgegevens' (CBP) (datenschutzbeauftragtes Kollegium).

Welche persönlichen Daten werden vom ärztlichen Notdienst erfasst?

Huisartsenposten Amsterdam hat festgelegt, welche Daten für eine gute Dienstleistung für Sie als Patient nötig sind. Bei persönlichen Daten geht es nicht nur um die Information, die schriftlich festgehalten wird, sondern auch um Telefongespräche zwischen dem/der Arzthelfer(in) oder dem/der Hausarzt/Hausärztin und Ihnen. Diese Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ist von Huisartsenposten Amsterdam beim 'College Bescherming Persoonsgegevens' gemeldet. Diese Meldungen kann man im Internet unter www.cbpweb.nl einsehen.

Warum werden diese Daten erfasst?

Ihre persönlichen Daten werden aus folgenden Gründen in die ärztliche Administration aufgenommen:

 • zur Erfassung Ihrer gesundheitlichen Beschwerden, wie und von wem diese am besten behandelt werden können und, um auf  diese Informationen bei weiterer Behandelung zurückgreifen zu können;
 • zur Information Ihres eigenen Hausarztes zu Ihrem Kontakt mit dem ärztlichen Notdienst;
 • im Notfall werden auch Daten an den Rettungsdienst weitergeleitet, so dass Ihnen schnell und effektiv geholfen werden kann;
 • zur Weiterleitung der, durch die Dienstleistung, entstandenen Kosten an Ihre Krankenversicherung oder an Sie selbst.

Aus folgenden Gründen werden Tonaufnahmen von Telefongesprächen gemacht:

 • um im Falle einer Klage im Nachhinein den Verlauf des Gespräches zurückverfolgen zu können;
 • um die Qualität der von Arzthelfern/Arzthelferinnen geführten Telefongespräche prüfen zu können und diese gegebenenfalls mittels Schulung und Training verbessern zu können.
 • Bei manchen ärztlichen Notdiensten sind, aus folgenden Gründen, Videokameras vorhanden:
 • zur Gewährleistung der Sicherheit von Patienten und Personal;
 • zur Beobachtung des Gesundheitszustandes von Patienten, zum Beispiel im Wartezimmer.

Kameras befinden sich ausschließlich beim Eingang, in den Gängen und im Wartezimmer.

Wer hat Zugriff auf Ihre persönlichen Daten?

Im Prinzip können nur Hausärzte und Arzthelfer/Arzthelferinnen, die an Ihrer gesundheitlichen Hilfeleistung beteiligt sind, Ihre Daten einsehen.  Die Systeme, in denen diese Daten gespeichert sind (Computerdateien, Tonaufnahmen) sind mit Kennwörtern und Codes geschützt. Nur in eindeutig beschriebenen Ausnahmefällen haben andere Mitarbeiter Einsehen in einen Teil Ihrer Daten. So kann der Koordinator für Patientensicherheit und Beschwerden Ihre Krankenakte, mit Ihrer Erlaubnis, einsehen, um bei einer Beschwerde vermitteln zu können. Oder er kann im Falle von Zweifel und bei einer Beschwerde die Tonaufnahme eines Telefongesprächs anhören.

Patientenrechte

Patienten haben einige Rechte:

 das Einsehen der eigenen Krankenakte

Auf Anfrage können Sie eine Kopie Ihrer Krankenakte bekommen. Hierzu müssen Sie einen schriftlichen Antrag stellen und eine Kopie Ihres Personalausweises mitsenden.

Sie können auch eine andere Person oder eine Einrichtung bevollmächtigen Ihre Krankenakte anzufragen. Nur mit einer schriftlichen Vollmacht, die von Ihnen persönlich unterzeichnet ist, gibt der ärztliche Notdienst Dritten Ihre Daten.

 das Recht auf Korrektur, Löschung und Schutz von Daten

Sollten in Ihrer Krankenakte Informationen aufgenommen sein, die Sie korrigiert oder gelöscht haben wollen, können Sie dies, zusammen mit einer Kopie Ihres Personalausweises, schriftlich beantragen, um Ihre Krankenakte (teilweise) ändern oder löschen zu lassen. Der Hausarzt, der Sie behandelt hat, wird dem zustimmen, es sei denn, es gibt zwingende Gründe dies nicht zu tun. Ihr eigener Hausarzt wird darüber informiert werden.

Sie können Ihren Antrag beim Koordinator für Patientensicherheit abgeben.

 

Zum Schluss

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Huisartsenposten Amsterdam

Huisartsenposten Amsterdam
t.a.v. Coördinator patientveiligheid en klachtbemiddeling.
Postbus 206
1000 AE Amsterdam
T 020 344 53 82

 

 

 

FRANCAIS

Annexe 1 (information détaillée traitement des données médicales)

Le service de garde médicale et vos données personnelles

Afin d'assurer une bonne prise en charge, les auxiliaires médicaux et les médecins du service de garde médicale doivent enregistrer les données vous concernant. Outre votre nom et adresse, le nom de votre médecin traitant et votre assurance, il s'agit également d'informations d'ordre médical. Naturellement, ces données sont protégées et ne sont pas accessibles à tous.

Afin de préserver votre vie privée, des règles ont été établies au sein des services de garde Huisartsenposten Amsterdam. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les prescriptions règlementaires concernant la vie privée. Nous expliquons aussi brièvement le traitement de vos données personnelles.

Secret médical

Selon la loi néerlandaise sur la convention médicale, Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, tout médecin et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel. Les médecins doivent préserver la confidentialité de tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leur profession. Cela implique qu'ils ne peuvent échanger ces informations qu'avec d'autres médecins et professionnels de la santé auprès de qui vous êtes en traitement. Dans tous les autres cas, le médecin doit vous demander l'autorisation de communiquer les informations figurant dans votre dossier médical.

Loi sur la protection des données personnelles

La loi néerlandaise sur la protection des données personnelles, Wet Bescherming Persoonsgegevens, impose des obligations aux établissements de santé et vous confère des droits en tant que patient. Ainsi, les établissements ne peuvent rassembler que les données portant sur l'objet pour lequel vous les fournissez. Vous pouvez consulter à tout moment les données que vous avez communiquées, et au besoin, demander leur rectification ou leur suppression. Par ailleurs, les établissements déclarent le traitement des données personnelles qu'ils effectuent auprès de la commission de protection des données personnelles, College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

Quelles données personnelles sont enregistrées par les services de garde médicale ?

Les données nécessaires à une prise en charge appropriée des patients sont déterminées par les services de garde Huisartsenposten Amsterdam. Les données personnelles ne sont pas uniquement les informations notées par écrit. Les entretiens téléphoniques entre vous-même et l'auxiliaire médical(e) ou le médecin sont également des données personnelles. Ce traitement est déclaré par les services Huisartsenposten Amsterdam à la commission de protection des données personnelles, College Bescherming Persoonsgegevens. Ces déclarations peuvent être consultées sur l'Internet (www.cbpweb.nl).

 

Pourquoi ces données sont-elles enregistrées ?

Vos données personnelles sont enregistrées dans notre administration médicale

 • pour déterminer la nature des problèmes de santé auxquels vous êtes confronté(e), comment les traiter au mieux et par qui ; ces informations seront utiles lors d'un contact ultérieur ;
 • pour informer votre médecin traitant de votre contact avec le service de garde médicale ;
 • pour agir rapidement et efficacement en cas d'urgence, certaines données sont alors communiquées au service ambulancier ;
 • pour vous envoyer ou envoyer à votre assurance soins de santé une facture des soins prodigués.

 Les appels téléphoniques sont enregistrés afin

 de réécouter le déroulement de l'appel téléphonique en cas de plainte par la suite ;

 de contrôler la qualité des avis donnés par l'auxiliaire médical(e) et au besoin, l'améliorer à travers une formation.

Certains services de garde médicale sont équipés de caméras de surveillance afin

 de garantir la sécurité des patients et du personnel ;

 de surveiller l'état de santé des patients dans la salle d'attente, par exemple.

Les caméras ne sont installées qu'à l'entrée, dans les couloirs et dans la salle d'attente.

 

Qui a accès à vos données personnelles ?

Seuls les médecins et les auxiliaires médicaux concernés par votre prise en charge ont accès à vos données. Les systèmes dans lesquels ces données sont enregistrées (fichiers informatiques, enregistrements sonores) sont protégés par des mots de passe et des codes. Certaines données vous concernant peuvent être communiquées à d'autres collaborateurs uniquement dans des cas très précis. Le coordinateur chargé de la sécurité des patients et de la médiation (coördinator patientveiligheid en klachtbemiddeling) peut ainsi prendre connaissance de votre dossier médical, après avoir obtenu votre autorisation, pour intervenir en cas de plainte. Ou écouter un appel téléphonique en cas d'imprécisions ou de réclamations.

 

Les droits du patient

En tant que patient, vous bénéficiez de certains droits

 communication de votre dossier

Une copie de votre dossier médical vous sera fournie à votre demande. Adressez-nous à cet effet une demande par écrit, accompagnée de la copie d'une pièce d'identité.

Vous pouvez également autoriser un intermédiaire ou un établissement à demander votre dossier. Le service de garde médicale ne communiquera votre dossier à des tiers que sur présentation d'une procuration écrite signée de votre main.

 rectification, suppression et protection des données

Si vous souhaitez que certaines informations soient modifiées ou supprimées, vous pouvez nous adresser une demande écrite de modification ou suppression (d'une partie) de votre dossier, accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité. Le médecin qui vous a pris(e) en charge donnera suite à votre demande, à moins que des raisons impératives ne s'y opposent. Votre médecin traitant en sera informé.

Vous pouvez adresser votre demande au coordinateur chargé la sécurité des patients (coördinator patientveiligheid).

Enfin

En cas de questions restées sans réponses, contactez Huisartsenposten Amsterdam

Huisartsenposten Amsterdam
t.a.v. Coördinator patientveiligheid en klachtbemiddeling.
Postbus 206
1000 AE Amsterdam
T 020 344 53 82

 

 

 

TüRK 

Ek 1 (tıbbi bilgilerin nasıl işleme alınacağına dair ayrıntılı bilgi)

 

Huisartsenpost ve kişisel bilgileriniz

Size iyi bir şekilde hizmet verebilmek için, huisartsenpost’a bağlı asistanlar ve aile doktorları kişisel bilgilerinizi kayıt altına almaktadır. İsminiz, adresiniz, aile doktorunuzun ismi ve sigorta bilgilerinize ilaveten aynı zamanda tıbbi bilgi de söz konusudur. Doğal olarak bu veriler iyi bir şekilde korunmakta olup, herkes tarafından erişilememektedir.

Mahremiyetinizin korunması için Huisartsenposten Amsterdam kurallar düzenlemiştir. Altta gizlilik alanı ile ilgili yasal gereksinimler hakkında size bilgi verip, özetle kişisel bilgilerinizi nasıl işleme aldığımızı izah etmekteyiz.

Tıbbi mesleki sır

Tıbbi Tedavi Anlaşması Kanunu gereğince her hekimin ve çalışanları mesleki sıra sahiptır. Hekimleri mesleklerini ifa ederken edindikleri bilgileri gizli olarak işleme almalıdır. Bu işbu verilerin sadece sizi o an tedavi eden diğer hekimlerle ve ilk yardım çalışanları arasında karşılıklı olarak alınıp verildiği anlamına gelmektedir. Bütün diğer durumlarda tıbbi dosyanızı iletebilmek için hekim sizden onay almalıdır.

Kişisel Bilgilerin Korunmasına Dair Kanun

Kişisel Bilgilerin Korunmasına Dair kanun kurumlara yükümlülükler yükleyip, size ilgili taraf olarak bir takım haklar tanımaktadır. Örneğin kurumlar sadece ibraz ettiğiniz amaç için veriler toplayabilirler. Ibraz etmiş olduğunuz verileri her zaman inceleyebilirsiniz ve gerektiğinde aynı zamanda düzelttirebilirsiniz veya imha ettirebilirsiniz. Aynı zamanda kurumlar kişisel bilgilerin işlenmesini College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) (Kişisel Bilgilerin Korunması Kurulu) kurumuna bildirmiştir.

Huisartsenposten hangi kişisel bilgileri kayıt altına almaktadır?

Huisartsenposten Amsterdam size bir hasta olarak iyi bir hizmet sunabilmek için hangi verilere ihtiyaç duyduklarını belirlemiştir. Kişisel bilgiler konusunda sadece yazılı olarak not alınan bilgiler söz konusu değildir, aynı zamanda doktor asistanı veya aile hekimi ve sizin aranızda gerçekleşen telefon görüşmeleri söz konusudur. Kişisel bilgilerin bu şekilde işleme alınması Huisartsenposten Amsterdam tarafından College Bescherming Persoonsgegevens (Kişisel Bilgilerin Korunması Kurulu) kurumuna bildirilmiştir. Bu bildirimleri internet üzerinden kontrol edebilirsiniz (www.cbpweb.nl).

 

Bu bilgiler neden kayıt altına alınmaktadır?

Kişisel bilgileriniz altta belirtilen sebepler nedeniyle tıbbi kayıt sisteminde kayıt altına alınmaktadır

 tıbbi şikayetlerinizden hangi hususlardan oluştuğunu, nasıl ve kimin tarafından en iyi şekilde tedavi edilebileceği; daha sonraki bir irtibatta bu bilgilere başvurulmaktadır;

 kendi aile hekiminize huisartsenpost ile irtibat kurduğunuza dair bilgi vermek için;

 acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde işlem yapabilmek için aynı zamanda ambülans servisine bilgiler iletilmektedir;

 hastalık masrafları ile ilgili sigorta kurumunuza veya kendinize verilen hizmetlerle ilgili bir fatura göndermek için.

 

Altta belirtilen sebeplerden dolayı telefon görüşmelerin sesli kayıtları alınmaktadır:

 bir şikayet durumunda telefon görüşmesinin nasıl seyrettiğini incelemek için;

 doktor asistanları tarafından yapılan telefon görüşmelerinin kalitesini test etmek ve istendiği takdirde eğitim ve etütlerle bunları iyileştirmek için.

Altta belirtilen sebeplerden dolayı bazı birimlerde video kameraları bulunmaktadır:

 hastaların ve personelin güvenliğini güvence altına almak için;

 örneğin bekleme salonunda hastaların sağlık durumunu gözetebilmek için.

Kameralar sadece girişte, koridorlarda ve bekleme salonunda bulunmaktadır.

Kişisel bilgilerinize kim erişebilir?

Prensip olarak sadece size verilen tıbbi bakımla ilgilenen aile hekimleri ve doktor asistanları bilgilere erişebilmektedir. Bu verilerin kayıt altına alındığı sistemler (bilgisayar dosyaları, ses kayıtları) şifreler ve kodlar ile güvenceye alınmıştır. Sadece açıkça izah edilen durumlarda diğer çalışanlar verilerinizin bir kısmına erişebilir.  Örneğin hasta güvenliği ve şikayetlerde arabuluculuk yapan koordinatör tıbbi dosyanızı inceleyebilir, bir şikayette arabuluculuk yapılmasına sizden onay alındıktan sonra. Veya belirsizliklerde ve şikayetlerde bir telefon görüşmesini dinleyebilir.

Hasta olarak haklarınız

Hasta olarak bir takım haklarınız var

 dosyanızı inceleyebilirsiniz

Talep üzerine tıbbi dosyanızın bir kopyasını alabilirsiniz. Bunun için yazılı olarak başvuruda bulunup, kimlik cüzdanınızın bir fotokopisini de ekleyiniz.

Aynı zamanda dosyanızı alabilmek için başka bir kişiye veya kuruma vekaletname verebilirsiniz. Sadece tarafınızca şahsen imzalanmış bir yazılı vekaletname ile huisartsenpost verilerinizi başkalarına iletmektedir.

 verilerin iyileştirilmesi, silinmesi ve gizlenmesi hakkı

Dosyanızda değiştirilmesini veya silinmesini istediğiniz bilgi mevcut ise, kimlik cüzdanınızın bir fotokopisi beraberinde bir yazılı talep ibraz edip, dosyanızın (bir kısmını) değiştirtebilirsiniz veya sildirtebilirsiniz. Sizi tedavi eden aile hekimi bu talebi yerine getirecektir, şayet bunu yapmamak için önemle nedenler yok ise. Kendi aile hekiminiz bununla ilgili haberdar edilecektir.

Talebinizi hasta güvenliği koordinatörüne ibraz edebilirsiniz.

Sonuç

Sorularınız var ise, Huisartsenposten Amsterdam ile irtibata geçebilirsiniz.

Huisartsenposten Amsterdam
Coördinator patientveiligheid en klachtbemiddeling dikkatine.
Postbus 206
1000 AE Amsterdam
T 020 344 53 82

 

 

Mededelingen

Vacature kwaliteitsfunctionaris

12 juli 2019

Wij hebben een vacature voor een kwaliteitsfunctionaris (24-28 uur). ...
Lees meer...

Eikenprocessierups

08 juli 2019

De spoedpost krijgt momenteel heel veel telefoontjes met vragen ...
Lees meer...

Vacature directiesecretaresse en manager service bureau

05 juli 2019

Huisartsenposten Amsterdam is op zoek naar een financieel administratief ...
Lees meer...

Huisartsenposten Amsterdam is op zoek naar triagisten, doktersassistenten, verpleegkundigen & praktijkondersteuners

21 juni 2019

Huisartsenposten Amsterdam is altijd op zoek naar triagisten, doktersassistenten, ...
Lees meer...

Copyright © 2019 Huisartsenposten Amsterdam