Klanttevredenheid

Het is voor ons van groot belang dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Op de huisartsenposten voert iedereen zijn werk zo goed en nauwkeurig mogelijk uit. Toch kan het voorkomen dat u over sommige zaken minder tevreden bent.

Ontevreden of heeft u een compliment of suggestie?
Heeft u een klacht over de gang van zaken op de huisartsenpost of over de manier van handelen van de huisarts, doktersassistent en/of chauffeur dan willen wij dat graag van u horen. Wij nemen uw klacht serieus. In deze folder leest u waar u terecht kunt met uw klacht en hoe wij deze in behandeling nemen. Complimenten en suggesties kunt u doorgeven op de post of per mail aan de klachtbemiddelaar.

Samen het probleem oplossen
Heeft u een klacht dan kunt u dit direct bespreken met de betreffende huisarts, doktersassistent en/of chauffeur. Dit is de eenvoudigste en vaak snelste oplossing. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de klachtbemiddelaar van de Huisartsenposten Amsterdam.

Hoe meldt u een klacht?

Voor klachten kunt u contact opnemen met mevrouw I. Doyer, klachtenbemiddelaar, telefoonnummer 020- 3445377.

Schriftelijk:
Huisartsenposten Amsterdam
T.a.v. de klachtbemiddelaar
Antwoordnummer 9001 (geen postzegel nodig)
1000 VT Amsterdam

Via e-mail: 
mailto:i.doyer@huisartsenpostenamsterdam.nl

Klachtbemiddeling: laagdrempelig en direct
De klachtbemiddelaar neemt binnen enkele dagen telefonisch contact met u op en bespreekt uw klacht. Zij adviseert en zoekt samen met u naar een oplossing. Hoor en wederhoor is essentieel voor een goede klachtbemiddeling. Uiteraard kunt u ook per mail, telefoon of brief een klacht indienen. Uw klacht wordt met de betreffende huisarts of doktersassistent besproken en aan u teruggekoppeld. Soms is er rechtstreeks contact met de behandelaar of wordt een bemiddelingsgesprek afgesproken.

 

Mededelingen

LET OP: Huisartsenpost West ’s nachts gesloten in zomervakantie

26 juli 2018

LET OP: Huisartsenpost West ’s nachts gesloten in zomervakantie ...
Lees meer...

Copyright © 2018 Huisartsenposten Amsterdam