Tarieven

Pinnen
De rekening van uw consult dient u per pin te betalen.

Tarieven
Per 1 oktober 2017 gelden bij Huisartsenposten Amsterdam de onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Soort consult Tarief
Consult € 123,28
Visite € 184,92
Telefonisch consult €   25,00

Bent u verzekerd dan vergoedt uw verzekeraar uw contact met de Huisartsenpost. Indien u niet verzekerd bent zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Factuur ontvangen?
Als u gebruik maakt van de huisartsenpost en u geeft geen zorgverzekeraar op ontvangt u een factuur van uwnota.nl (Infomedics). uwnota.nl (Infomedics) verzorgt de factuartie voor Huisartsenposten Amsterdam. Deze factuur dient u aan uwnota.nl (Infomedics) te betalen en vervolgens kunt u deze bij uw verzekeraar indienen.

Wat zit er in het basispakket?
• Geneeskundige zorg, hieronder valt zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen;
• Ziekenhuisverblijf
• Geneesmiddelen (niet alle)
• Hulpmiddelen
• Kraamzorg
• Ziekenvervoer

Eigen risico
De no-claim is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het verplicht eigen risico is met ingang van 1 januari 2016 vastgesteld op € 385,00 per jaar voor iedereen vanaf 18 jaar. U betaalt geen eigen risico over de behandelingen, consulten en visites van de huisarts. Maar medicijnen en bijvoorbeeld bloedonderzoek die uw huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico.

 

 

Mededelingen

Vacature teamleider

20 oktober 2017

Huisartsenposten Amsterdam is op zoek naar teamleiders. Klik hier ...
Lees meer...

Vacature Dokterassistenten

04 september 2017

Huisartsenposten Amsterdam is op zoek naar doktersassistenten. Klik hier ...
Lees meer...

Thuisarts.nl

04 september 2017

Thuisarts.nl, samengesteld door huisartsen, geeft betrouwbare informatie over gezondheid ...
Lees meer...

Copyright © 2017 Huisartsenposten Amsterdam